Safehotels Premium

Steningevik är en av få konferensanläggningar som är SafeHotels Premium-certifierade. Vi håller en genomgående hög säkerhet inom alla områden och blir varje och kontrollerade av oberoende inspektörer som säkerställer att vi håller och utvecklar vår säkerhetsnivå.

Vårt säkerhetsarbete

I korthet innebär vårt säkerhetsarbete följande

All personal utbildas årligen i HLR, DHLR och Brand.

Vi har är bemannade dygnet runt.

Vi arbetar med informationssäkerhet – all personal har skrivit på sekretessförbindelse.

Lagar och förordningar om brandskydd, livsmedelshygien, elsäkerhet är minimikrav.

All personal är medvetna om att vi finns här för att ge er service och för er säkerhet.